Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 61330

Sist oppdatert: 2014-12-15 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Helse- og omsorgskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 23 S (2014-2015), Innst. 102 S (2014-2015)

Beskrivelse: Endringer i statsbudsjettet 2014 under Helse- og omsorgsdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5479 16. des 2014 Innstillingens tilråding Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)