Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 61328

Sist oppdatert: 2014-12-09 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Familie- og kulturkomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 21 S (2014-2015), unnateke kap. 821, 822, 3821 og 3822, Innst. 91 S (2014-2015)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet 2014 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5347 10. des 2014 Innstillingens tilråding Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)