Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 61327

Sist oppdatert: 2014-12-14 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Arbeids- og sosialkomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 20 S (2014-2015), Innst. 122 S (2014-2015)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet 2014 under Arbeids- og sosialdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5457 15. des 2014 romertallene I, II og III. Ja 100% (105/105) 0% (0/105) 38% (64/169)