Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 61268

Sist oppdatert: 2014-12-14 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 17 S (2014-2015), Innst. 5 S (2014-2015)

Beskrivelse: Fullmakt til å ta opp statslån o.a.

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5439 15. des 2014 Forslag nr. 8 på vegne av SV. Nei 4% (4/105) 96% (101/105) 38% (64/169)
5440 15. des 2014 Forslag nr. 5 på vegne av Sp. Nei 6% (6/105) 94% (99/105) 38% (64/169)
5441 15. des 2014 Forslag nr. 6 på vegne av Sp. Nei 10% (10/105) 90% (95/105) 38% (64/169)
5442 15. des 2014 Forslag nr. 7 på vegne av Sp. Nei 10% (11/105) 90% (94/105) 38% (64/169)
5443 15. des 2014 Forslag nr. 4 på vegne av Sp og SV. Nei 10% (10/105) 90% (95/105) 38% (64/169)
5444 15. des 2014 Forslag nr. 3 på vegne av A. Nei 31% (33/105) 69% (72/105) 38% (64/169)
5445 15. des 2014 Forslag nr. 2 på vegne av A og SV. Nei 35% (37/105) 65% (68/105) 38% (64/169)
5446 15. des 2014 Forslag nr. 1 på vegne av A, Sp og SV. Nei 41% (43/105) 59% (62/105) 38% (64/169)
5447 15. des 2014 Stor bokstav A, B, C og D. Ja 100% (105/105) 0% (0/105) 38% (64/169)