Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 61187

Sist oppdatert: 2015-05-11 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 3:2 (2014-2015), Innst. 179 S (2014-2015)

Beskrivelse: Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5858 12. mai 2015 Komiteens tilråding Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)