Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 61185

Sist oppdatert: 2014-12-15 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 15 L (2014-2015), Innst. 115 L (2014-2015), Lovvedtak 37 (2014-2015)

Beskrivelse: Endringar i yrkestransportlova (krav om butid for utferding av kjøresetel mv.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5464 16. des 2014 Forslag nr. 1 og 2 på vegne av SV. Nei 40% (41/103) 60% (62/103) 39% (66/169)
5465 16. des 2014 Innstillingens tilråding Ja 97% (98/101) 3% (3/101) 40% (68/169)
5466 16. des 2014 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 97% (89/92) 3% (3/92) 46% (77/169)