Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 61159

Sist oppdatert: 2015-03-16 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:24 S (2014-2015), Innst. 191 S (2014-2015)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Terje Aasland, Per Rune Henriksen, Anna Ljunggren og Ingrid Heggø om likeverdige nettariffer i regionalnettet og sentralnettet for store forbrukere med høy brukstid

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5646 17. mar 2015 Forslag nr. 2 på vegne av A og SV. Nei 36% (35/97) 64% (62/97) 43% (72/169)
5647 17. mar 2015 Forslag nr. 1 på vegne av A, Sp og SV. Nei 41% (40/97) 59% (57/97) 43% (72/169)
5648 17. mar 2015 Innstillingens tilråding Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)