Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 61144

Sist oppdatert: 2015-03-04 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:23 S (2014-2015), Innst. 171 S (2014-2015)

Beskrivelse: Representantforslag frå stortingsrepresentantane Jenny Klinge, Gerd Eli Berge og Heidi Greni om etablering av overvakingskamera på alle køyrbare norske grenseovergangar

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5623 5. mar 2015 Forslag nr. 1 på vegne av Sp. Nei 6% (6/96) 94% (90/96) 43% (73/169)
5624 5. mar 2015 Innstillingens tilråding Ja 100% (96/96) 0% (0/96) 43% (73/169)