Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 61139

Sist oppdatert: 2015-05-11 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: innstillingssaker

Henvisning: Innst. 178 S (2014-2015)

Beskrivelse: Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. januar til 30. juni 2014

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5859 12. mai 2015 Komiteens tilråding Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)