Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 61114

Sist oppdatert: 2015-03-04 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 8 S (2014-2015), Innst. 132 S (2014-2015)

Beskrivelse: Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 88/2014 av 16. mai 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordningene (EF) nr. 1071/2009, (EF) nr. 1072/2009 og (EF) nr. 1073/2009 om felles regler om yrkes- og markedsadgang for person- og godstransport på veg

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5618 5. mar 2015 Innstillingens tilråding Ja 100% (96/96) 0% (0/96) 43% (73/169)