Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 61112

Sist oppdatert: 2015-02-04 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 11 L (2014-2015), Innst. 133 L (2014-2015), Lovvedtak 39 (2014-2015)

Beskrivelse: Lov om utenrikstjenesten (utenrikstjenesteloven)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5537 5. feb 2015 Innstillingens tilråding Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)
5538 5. feb 2015 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)