Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 61111

Sist oppdatert: 2014-12-08 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 1 S Tillegg 2 (2014-2015), kap. 160, Innst. 7 S (2014-2015)

Beskrivelse: Endring av Prop. 1 S (2014-2015) om statsbudsjettet 2015 under Utenriksdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5310 9. des 2014 Forslag nr. 2 på vegne av FrP, KrF og Sp. Nei 38% (38/101) 62% (63/101) 40% (68/169)
5311 9. des 2014 Forslag nr. 1 på vegne av A, Sp og SV. Nei 42% (42/101) 58% (59/101) 40% (68/169)
5312 9. des 2014 Innstillingens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)