Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 61065

Sist oppdatert: 2014-12-11 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 7 S (2014-2015), kap. 440, 444, 451 og 454, Innst. 79 S (2014-2015)

Beskrivelse: Endringer i statsbudsjettet 2014 under Justis- og beredskapsdepartementet mv. (Håndtering av terrortrusselen mot Norge sommeren 2014 og skogbrannhelikopter)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5402 12. des 2014 Komiteens tilråding. Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)