Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 61039

Sist oppdatert: 2014-12-14 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Arbeids- og sosialkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:20 S (2014-2015), Innst. 90 S (2014-2015)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Dag Terje Andersen, Anette Trettebergstuen, Lise Christoffersen, Fredric Holen Bjørdal, Helga Pedersen, Kari Henriksen og Arild Grande om utarbeiding av en handlingsplan med tiltak mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet i Norge

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5454 15. des 2014 Forslag nr. 2 - 6 på vegne av Sp. Nei 6% (6/105) 94% (99/105) 38% (64/169)
5455 15. des 2014 Forslag nr. 1 på vegne av A og SV. Nei 40% (42/104) 60% (62/104) 38% (65/169)
5456 15. des 2014 Komiteens tilråding. Ja 100% (105/105) 0% (0/105) 38% (64/169)