Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 61015

Sist oppdatert: 2014-12-14 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:18 S (2014-2015), Innst. 121 S (2014-2015)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Audun Lysbakken om at Norge tar imot de 123 syriske flyktningene som regjeringen sa nei til med henvisning til kommunenes kapasitet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5450 15. des 2014 Forslag nr. 4 - 6 på vegne av SV. Nei 5% (5/105) 95% (100/105) 38% (64/169)
5451 15. des 2014 Forslag nr. 3 på vegne av Sp. Nei 6% (6/104) 94% (98/104) 38% (65/169)
5452 15. des 2014 Forslag nr. 1 på vegne av A, Sp og SV. Nei 42% (44/105) 58% (61/105) 38% (64/169)
5453 15. des 2014 Komiteens tilråding. Ja 100% (105/105) 0% (0/105) 38% (64/169)