Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 60997

Sist oppdatert: 2014-11-19 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 4 L (2014-2015), Innst. 46 L (2014-2015), Lovvedtak 5 (2014-2015)

Beskrivelse: Endringer i industrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5164 20. nov 2014 Innstillingens tilråding Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)
5165 20. nov 2014 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)