Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 60995

Sist oppdatert: 2014-12-14 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 5 S (2014-2015), Innst. 107 S (2014-2015)

Beskrivelse: Samtykke til å sette i kraft en avtale om utveksling av opplysninger i skattesaker mellom Norge og Hongkong SAR, undertegnet i Paris 22. august 2014

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5448 15. des 2014 Komiteens tilråding. Ja 100% (105/105) 0% (0/105) 38% (64/169)