Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 60991

Sist oppdatert: 2014-10-20 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Valgkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: innstillingssaker

Henvisning: Innst. 22 S (2014-2015)

Beskrivelse: Valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk Råd

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5136 21. okt 2014 Komiteens tilråding. Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)