Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 60942

Sist oppdatert: 2015-02-09 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 1 (2014-2015), Innst. 130 S (2014-2015)

Beskrivelse: Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013, unntatt kapittelet som gjelder Arbeids- og sosialdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5554 10. feb 2015 Innstillingens tilråding Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)