Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 60920

Sist oppdatert: 2019-01-28 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: grunnlovsforslag

Henvisning: Dokument 12:1 (2014-2015), Innst. 126 S (2018-2019)

Beskrivelse: Grunnlovsforslag fra Martin Kolberg, Helga Pedersen, Abid Q. Raja, Hans Fredrik Grøvan, Karin Andersen, Rasmus Hansson, Gunvor Eldegard og Jette F. Christensen om endring av Grunnloven § 108 (samene som urfolk)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11952 29. jan 2019 Romertall I. Ja 100% (166/166) 0% (0/166) 2% (3/169)
11998 29. jan 2019 Romertall III. Ja 100% (166/166) 0% (0/166) 2% (3/169)
11954 29. jan 2019 Romertall II. Nei 57% (95/166) 43% (71/166) 2% (3/169)