Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 60917

Sist oppdatert: 2015-02-02 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:10 S (2014-2015), Innst. 147 S (2014-2015)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Heikki Eidsvoll Holmås, Karin Andersen, Torgeir Knag Fylkesnes og Audun Lysbakken om å følge opp anbefalinger for å nå Norges klimamål i 2020

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5524 3. feb 2015 Forslag nr. 15 - 26 på vegne av MDG og SV. Nei 5% (5/100) 95% (95/100) 41% (69/169)
5525 3. feb 2015 Forslag nr. 27 på vegne av KrF. Nei 6% (6/100) 94% (94/100) 41% (69/169)
5526 3. feb 2015 Forslag nr. 4 - 7 og 9 - 13 på vegne av MDG, SV og V. Nei 10% (10/100) 90% (90/100) 41% (69/169)
5527 3. feb 2015 Forslag nr. 2 og 3 på vegne av MDG, Sp og SV. Nei 10% (10/100) 90% (90/100) 41% (69/169)
5528 3. feb 2015 Forslag nr. 1 på vegne av MDG, Sp, SV og V. Nei 15% (15/100) 85% (85/100) 41% (69/169)
5529 3. feb 2015 romertallene I, II, III, IV, V og VI. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)