Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 60852

Sist oppdatert: 2014-12-08 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 1 S (2014-2015), Innst. 17 S (2014-2015)

Beskrivelse: Svalbardbudsjettet 2015

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5315 9. des 2014 Forslag nr. 2 på vegne av MDG. Nei 5% (5/101) 95% (96/101) 40% (68/169)
5316 9. des 2014 Forslag nr. 1 på vegne av MDG. Nei 48% (48/101) 52% (53/101) 40% (68/169)
5317 9. des 2014 Innstillingens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)