Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5318 9. des 2014 Forslag nr. 31 på vegne av SV. Nei 4% (4/100) 96% (96/100) 41% (69/169)
5319 9. des 2014 Forslag nr. 30 på vegne av SV. Nei 40% (40/101) 60% (61/101) 40% (68/169)
5320 9. des 2014 Forslag nr. 26 - 29 på vegne av SV. Nei 36% (36/101) 64% (65/101) 40% (68/169)
5321 9. des 2014 Forslag nr. 24 på vegne av Sp og SV. Nei 12% (12/101) 88% (89/101) 40% (68/169)
5322 9. des 2014 Forslag nr. 25 på vegne av Sp og SV. Nei 11% (11/101) 89% (90/101) 40% (68/169)
5323 9. des 2014 Forslag nr. 21 på vegne av A. Nei 33% (33/101) 67% (68/101) 40% (68/169)
5324 9. des 2014 Forslag nr. 23 på vegne av Sp og SV. Nei 41% (41/101) 59% (60/101) 40% (68/169)
5325 9. des 2014 Forslag nr. 22 på vegne av A. Nei 33% (33/101) 67% (68/101) 40% (68/169)
5326 9. des 2014 Forslag nr. 18 - 20 på vegne av A og SV. Nei 36% (36/101) 64% (65/101) 40% (68/169)
5327 9. des 2014 Forslag nr. 1, 3, 7, 9 og 11 - 16 på vegne av A, Sp og SV. Nei 41% (41/101) 59% (60/101) 40% (68/169)
5328 9. des 2014 Forslag nr. 2, 4 - 6, 8, 10 og 17 på vegne av A, Sp og SV. Nei 42% (42/101) 58% (59/101) 40% (68/169)
5329 9. des 2014 Rammeområde 6, romertall VIII. Nei 48% (48/101) 52% (53/101) 40% (68/169)
5330 9. des 2014 Resten av rammeområde 6, samt rammeområdene 1 og 18 Ja 57% (57/100) 43% (43/100) 41% (69/169)