Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5318 9. des 2014 Forslag nr. 31 på vegne av SV. Nei 4% (4/100) 96% (96/100) 41% (69/169)
5319 9. des 2014 Forslag nr. 30 på vegne av SV. Nei 40% (40/101) 60% (61/101) 40% (68/169)
5320 9. des 2014 Forslag nr. 26 - 29 på vegne av SV. Nei 36% (36/101) 64% (65/101) 40% (68/169)
5321 9. des 2014 Forslag nr. 24 på vegne av Sp og SV. Nei 12% (12/101) 88% (89/101) 40% (68/169)
5322 9. des 2014 Forslag nr. 25 på vegne av Sp og SV. Nei 11% (11/101) 89% (90/101) 40% (68/169)
5323 9. des 2014 Forslag nr. 21 på vegne av A. Nei 33% (33/101) 67% (68/101) 40% (68/169)
5324 9. des 2014 Forslag nr. 23 på vegne av Sp og SV. Nei 41% (41/101) 59% (60/101) 40% (68/169)
5325 9. des 2014 Forslag nr. 22 på vegne av A. Nei 33% (33/101) 67% (68/101) 40% (68/169)
5326 9. des 2014 Forslag nr. 18 - 20 på vegne av A og SV. Nei 36% (36/101) 64% (65/101) 40% (68/169)
5327 9. des 2014 Forslag nr. 1, 3, 7, 9 og 11 - 16 på vegne av A, Sp og SV. Nei 41% (41/101) 59% (60/101) 40% (68/169)
5328 9. des 2014 Forslag nr. 2, 4 - 6, 8, 10 og 17 på vegne av A, Sp og SV. Nei 42% (42/101) 58% (59/101) 40% (68/169)
5329 9. des 2014 Rammeområde 6, romertall VIII. Nei 48% (48/101) 52% (53/101) 40% (68/169)
5330 9. des 2014 Resten av rammeområde 6, samt rammeområdene 1 og 18 Ja 57% (57/100) 43% (43/100) 41% (69/169)