Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5256 8. des 2014 Forslag nr. 4 på vegne av Sp. Nei 11% (11/100) 89% (89/100) 41% (69/169)
5257 8. des 2014 Forslag nr. 1 - 3 på vegne av A, Sp og SV. Nei 42% (44/106) 58% (62/106) 37% (63/169)
5258 8. des 2014 Rammeområde 7 med romertall I og V. Ja 60% (63/105) 40% (42/105) 38% (64/169)
5259 8. des 2014 Rammeområde 7 med romertall III og VIII. Ja 58% (62/106) 42% (44/106) 37% (63/169)
5260 8. des 2014 Rammeområde 7 med romertall II, IV, VI og VII. Ja 100% (106/106) 0% (0/106) 37% (63/169)