Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5337 10. des 2014 Forslag nr. 4 på vegne av KrF. Nei 13% (13/103) 87% (90/103) 39% (66/169)
5338 10. des 2014 Forslag nr. 3 og 5 på vegne av KrF. Nei 12% (12/103) 88% (91/103) 39% (66/169)
5339 10. des 2014 Forslag nr. 6 på vegne av A. Nei 40% (42/104) 60% (62/104) 38% (65/169)
5340 10. des 2014 Forslag nr. 7 på vegne av A. Nei 40% (42/104) 60% (62/104) 38% (65/169)
5341 10. des 2014 Forslag nr. 2 på vegne av A. Nei 45% (47/104) 55% (57/104) 38% (65/169)
5342 10. des 2014 Forslag nr. 1 på vegne av A og KrF. Nei 46% (48/104) 54% (56/104) 38% (65/169)
5343 10. des 2014 Stor bokstav A, romertallene I til og med VI, og stor bokstav B, romertallene I til og med VIII. Ja 58% (59/101) 42% (42/101) 40% (68/169)
5344 10. des 2014 Stor bokstav A romertall VII Ja 63% (64/101) 37% (37/101) 40% (68/169)
5345 10. des 2014 Stor bokstav A, romertall IX. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)
5346 10. des 2014 Stor bokstav A romertall VIII og stor bokstav B romertall IX. Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)