Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5289 8. des 2014 Forslag nr. 40 - 46 på vegne av SV. Nei 4% (4/106) 96% (102/106) 37% (63/169)
5290 8. des 2014 Forslag nr. 39 på vegne av Sp. Nei 7% (7/106) 93% (99/106) 37% (63/169)
5291 8. des 2014 Forslag nr. 36 - 38 på vegne av Sp. Nei 7% (7/106) 93% (99/106) 37% (63/169)
5292 8. des 2014 Forslag nr. 29, 30 og 33 - 35 på vegne av Sp og SV. Nei 9% (9/105) 91% (96/105) 38% (64/169)
5293 8. des 2014 Forslag nr. 31 og 32 på vegne av Sp og SV. Nei 10% (11/106) 90% (95/106) 37% (63/169)
5294 8. des 2014 Forslag nr. 27 på vegne av A. Nei 31% (33/106) 69% (73/106) 37% (63/169)
5295 8. des 2014 Forslag nr. 28 på vegne av A. Nei 32% (34/106) 68% (72/106) 37% (63/169)
5296 8. des 2014 Forslag nr. 26 på vegne av A og SV. Nei 39% (35/89) 61% (54/89) 47% (80/169)
5297 8. des 2014 Forslag nr. 21 - 25 på vegne av A og Sp. Nei 37% (39/106) 63% (67/106) 37% (63/169)
5298 8. des 2014 Forslag nr. 3, 4, 6, 8 - 13 og 15 - 20 på vegne av A, Sp og SV. Nei 41% (43/106) 59% (63/106) 37% (63/169)
5299 8. des 2014 Forslag nr. 5, 7 og 14 på vegne av A, Sp og SV. Nei 42% (44/105) 58% (61/105) 38% (64/169)
5300 8. des 2014 Forslag nr. 1 og 2 på vegne av A, KrF, Sp og SV. Nei 47% (50/106) 53% (56/106) 37% (63/169)
5301 8. des 2014 Rammeområde 15 med romertall I , II, III, IV og V. Ja 56% (58/103) 44% (45/103) 39% (66/169)