Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 60845

Sist oppdatert: 2014-12-04 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 1 S (2014-2015), Innst. 10 S (2014-2015)

Beskrivelse: Statsbudsjettet 2015

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5246 5. des 2014 Innstillingens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)