Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5247 5. des 2014 Forslag nr. 21 på vegne av SV. Nei 5% (5/101) 95% (96/101) 40% (68/169)
5248 5. des 2014 Forslag nr. 16 - 20 på vegne av Sp. Nei 6% (6/100) 94% (94/100) 41% (69/169)
5249 5. des 2014 Forslag nr. 15 på vegne av A, MDG og SV. Nei 37% (37/101) 63% (64/101) 40% (68/169)
5250 5. des 2014 Forslag nr. 12 på vegne av A, MDG og Sp. Nei 41% (41/101) 59% (60/101) 40% (68/169)
5251 5. des 2014 Forslag nr. 8 - 11 og 14 på vegne av A, Sp og SV. Nei 43% (43/101) 57% (58/101) 40% (68/169)
5252 5. des 2014 Forslag nr. 1 - 7 og 13 på vegne av A, MDG, Sp og SV. Nei 43% (43/101) 57% (58/101) 40% (68/169)
5253 5. des 2014 Innstillingens tilråding Ja 57% (56/98) 43% (42/98) 42% (71/169)