Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5408 11. des 2014 Forslag nr. 16 på vegne av SV. Nei 4% (4/103) 96% (99/103) 39% (66/169)
5409 11. des 2014 Forslag nr. 15 på vegne av SV. Nei 5% (5/104) 95% (99/104) 38% (65/169)
5410 11. des 2014 Forslag nr. 12 og 13 på vegne av A. Nei 37% (38/104) 63% (66/104) 38% (65/169)
5411 11. des 2014 Forslag nr. 3, 4, 6 og 11 på vegne av A og Sp. Nei 40% (41/102) 60% (61/102) 40% (67/169)
5412 11. des 2014 Forslag nr. 2, 5 og 7 - 10 på vegne av A og Sp. Nei 42% (43/103) 58% (60/103) 39% (66/169)
5360 11. des 2014 Forslag nr. 1 på vegne av A, KrF og Sp. Ja 52% (54/104) 48% (50/104) 38% (65/169)
5361 11. des 2014 Stor bokstav A. XV Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)
5362 11. des 2014 Stor bokstav A, B og C Ja 58% (60/103) 42% (43/103) 39% (66/169)
5363 11. des 2014 Stor bokstav D Ja 98% (98/100) 2% (2/100) 41% (69/169)