Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5378 12. des 2014 Forslag nr. 22 på vegne av Sp. Nei 5% (5/96) 95% (91/96) 43% (73/169)
5379 12. des 2014 Forslag nr. 23 og 24 på vegne av Sp. Nei 9% (9/99) 91% (90/99) 41% (70/169)
5380 12. des 2014 Forslag nr. 1 på vegne av Ap. Nei 36% (36/99) 64% (63/99) 41% (70/169)
5381 12. des 2014 Forslag nr. 14 på vegne av A og Sp. Nei 47% (46/98) 53% (52/98) 42% (71/169)
5382 12. des 2014 Forslag nr. 2 - 13 og 15 - 21 på vegne av A og Sp. Nei 41% (41/99) 59% (58/99) 41% (70/169)
5383 12. des 2014 Rammeområde 5 med romertall I til og med VIII. Ja 58% (57/99) 42% (42/99) 41% (70/169)