Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5378 12. des 2014 Forslag nr. 22 på vegne av Sp. Nei 5% (5/96) 95% (91/96) 43% (73/169)
5379 12. des 2014 Forslag nr. 23 og 24 på vegne av Sp. Nei 9% (9/99) 91% (90/99) 41% (70/169)
5380 12. des 2014 Forslag nr. 1 på vegne av Ap. Nei 36% (36/99) 64% (63/99) 41% (70/169)
5381 12. des 2014 Forslag nr. 14 på vegne av A og Sp. Nei 47% (46/98) 53% (52/98) 42% (71/169)
5382 12. des 2014 Forslag nr. 2 - 13 og 15 - 21 på vegne av A og Sp. Nei 41% (41/99) 59% (58/99) 41% (70/169)
5383 12. des 2014 Rammeområde 5 med romertall I til og med VIII. Ja 58% (57/99) 42% (42/99) 41% (70/169)