Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 60838

Sist oppdatert: 2015-02-02 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 7 (2014-2015), Innst. 137 S (2014-2015)

Beskrivelse: Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015-2024

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5499 3. feb 2015 Forslag nr. 6 på vegne av SV. Nei 4% (4/100) 96% (96/100) 41% (69/169)
5500 3. feb 2015 Forslag nr. 7 på vegne av SV. Nei 3% (3/100) 97% (97/100) 41% (69/169)
5501 3. feb 2015 Forslag nr. 5 på vegne av A og Sp. Nei 39% (39/100) 61% (61/100) 41% (69/169)
5502 3. feb 2015 Forslag nr. 1 - 4 på vegne av A, Sp og SV. Nei 41% (41/100) 59% (59/100) 41% (69/169)
5503 3. feb 2015 romertallene I og II. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)