Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 60837

Sist oppdatert: 2015-02-09 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 4 (2014-2015), Innst. 128 S (2014-2015)

Beskrivelse: Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2013-2014

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5556 10. feb 2015 Innstillingens tilråding Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)