Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 60833

Sist oppdatert: 2015-02-02 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:1 S (2014-2015), Innst. 141 S (2014-2015)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad og Geir Pollestad om erstatningsvern for næringsutøvere innenfor yngleområdet for rovdyr

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5521 3. feb 2015 Forslag nr. 2 og 3 på vegne av MDG. Nei 1% (1/100) 99% (99/100) 41% (69/169)
5522 3. feb 2015 Forslag nr. 1 på vegne av Sp. Nei 6% (6/100) 94% (94/100) 41% (69/169)
5523 3. feb 2015 Komiteens tilråding. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)