Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 60828

Sist oppdatert: 2015-02-04 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 14 (2014-2015), Innst. 127 S (2014-2015)

Beskrivelse: Årsrapport fra Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid for perioden 1. oktober 2013 til 12. september 2014

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5534 5. feb 2015 Innstillingens tilråding Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)