Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 60824

Sist oppdatert: 2014-12-14 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 1 LS (2014-2015), Innst. 3 S (2014-2015)

Beskrivelse: Innst. 3 S Skatte-, avgifts - og tollvedtak 2015

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5427 15. des 2014 Forslag nr. 22 på vegne av SV. Nei 6% (6/96) 94% (90/96) 43% (73/169)
5428 15. des 2014 Forslag nr. 21 og 23 - 25 på vegne av SV. Nei 4% (4/104) 96% (100/104) 38% (65/169)
5429 15. des 2014 Forslag nr. 15, 17, 19 og 20 på vegne av V. Nei 6% (6/105) 94% (99/105) 38% (64/169)
5430 15. des 2014 Forslag nr. 16 og 18 på vegne av V. Nei 10% (11/105) 90% (94/105) 38% (64/169)
5431 15. des 2014 Forslag nr. 7 - 9 på vegne av Sp. Nei 6% (6/104) 94% (98/104) 38% (65/169)
5432 15. des 2014 Forslag nr. 10, 11 og 14 på vegne av Sp. Nei 7% (7/105) 93% (98/105) 38% (64/169)
5433 15. des 2014 Forslag nr. 12 og 13 på vegne av Sp. Nei 10% (10/105) 90% (95/105) 38% (64/169)
5434 15. des 2014 Forslag nr. 4 - 6 på vegne av Sp og SV. Nei 42% (44/105) 58% (61/105) 38% (64/169)
5435 15. des 2014 Forslag nr. 2 på vegne av A. Nei 37% (39/105) 63% (66/105) 38% (64/169)
5436 15. des 2014 Forslag nr. 3 på vegne av A. Nei 38% (40/105) 62% (65/105) 38% (64/169)
5437 15. des 2014 Forslag nr. 1 på vegne av A og Sp. Nei 37% (38/104) 63% (66/104) 38% (65/169)
5438 15. des 2014 Rammeområde 21 med romertall I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X og XI. Ja 100% (105/105) 0% (0/105) 38% (64/169)