Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 60822

Sist oppdatert: 2014-11-30 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 1 (2014-2015), Innst. 2 S (2014-2015)

Beskrivelse: Innst. 2 S Finansinnstillingen - nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet 2015

Kategorier: Lenker:

Avstemninger