Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 60821

Sist oppdatert: 2014-11-30 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 1 S (2014-2015), Innst. 2 S (2014-2015)

Beskrivelse: Statsbudsjettet 2015

Kategorier: Lenker:

Avstemninger