Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 60648

Sist oppdatert: 2014-11-10 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 138 S (2013-2014), Innst. 26 S (2014-2015)

Beskrivelse: Samtykke til inngåelse av protokoll av 23. juni 2014 om Russlands tiltredelse til konvensjon av 16. desember 1988 om bygging og drift av et europeisk synkrotronstråleanlegg (ESRF)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5141 11. nov 2014 Innstillingens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)