Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 60644

Sist oppdatert: 2015-02-04 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 18 (2013-2014), Innst. 119 S (2014-2015)

Beskrivelse: Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk råd for 2. halvår 2013-1. halvår 2014

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5535 5. feb 2015 Innstillingens tilråding Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)