Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 60621

Sist oppdatert: 2014-12-03 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 136 S (2013-2014), Innst. 38 S (2014-2015)

Beskrivelse: Samtykke til å sette i kraft en endringsprotokoll til skatteavtalen mellom Norge og Brasil av 21. august 1980, undertegnet i Brasilia 20. februar 2014

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5242 4. des 2014 Innstillingens tilråding Ja 100% (106/106) 0% (0/106) 37% (63/169)