Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 60537

Sist oppdatert: 2014-11-17 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 134 S (2013-2014), Innst. 37 S (2014-2015)

Beskrivelse: Utbygging og finansiering av E39 Svegatjørn - Rådal i Hordaland

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5160 18. nov 2014 Forslag nr. 1 på vegne av SV. Nei 4% (4/95) 96% (91/95) 44% (74/169)
5161 18. nov 2014 Innstillingens tilråding Ja 95% (81/85) 5% (4/85) 50% (84/169)