Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 60536

Sist oppdatert: 2014-12-15 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Helse- og omsorgskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 135 S (2013-2014), Innst. 99 S (2014-2015)

Beskrivelse: Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 153/2014 av 9. juli 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2011/24/EU om anvendelse av pasientrettigheter ved helsetjenester over landegrensene

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5480 16. des 2014 Forslag nr. 2 på vegne av Sp og SV. Nei 9% (9/103) 91% (94/103) 39% (66/169)
5481 16. des 2014 Forslag nr. 1 på vegne av A, KrF og V. Nei 46% (47/102) 54% (55/102) 40% (67/169)
5482 16. des 2014 Innstillingens tilråding Ja 55% (56/102) 45% (46/102) 40% (67/169)