Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 60535

Sist oppdatert: 2014-11-17 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 133 S (2013-2014), Innst. 36 S (2014-2015)

Beskrivelse: Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 133/2014 av 27. juni 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjonsforordning (EU) nr. 328/2012 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet "telematikkprogrammet for godstrafikk"

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5157 18. nov 2014 Innstillingens tilråding Ja 100% (95/95) 0% (0/95) 44% (74/169)