Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 60302

Sist oppdatert: 2014-12-01 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 3:10 (2013-2014), Innst. 33 S (2014-2015)

Beskrivelse: Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5211 2. des 2014 Innstillingens tilråding Ja 100% (114/114) 0% (0/114) 33% (55/169)