Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 60269

Sist oppdatert: 2015-03-25 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:93 S (2013-2014), Innst. 148 S (2014-2015)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sverre Myrli, Kjell-Idar Juvik, Per Olaf Lundteigen og Janne Sjelmo Nordås om at det svares merverdiavgift fra utenlandske selskaper som driver innenlandsk transport av personer og gods i Norge (kabotasje)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5738 26. mar 2015 romertallene I, II og III. Ja 100% (106/106) 0% (0/106) 37% (63/169)
5739 26. mar 2015 Romertall IV. Ja 100% (106/106) 0% (0/106) 37% (63/169)