Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 60260

Sist oppdatert: 2014-11-17 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 131 S (2013-2014), Innst. 27 S (2014-2015)

Beskrivelse: Utbygging og finansiering av vegprosjekt og tiltak i Bodø kommune (Bypakke Bodø) og endra takst- og rabattopplegg for rv 80 Løding - Vikan (Tverlandsbrua)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5158 18. nov 2014 Forslag nr. 1 på vegne av A og Sp. Nei 35% (33/94) 65% (61/94) 44% (75/169)
5159 18. nov 2014 Innstillingens tilråding Ja 100% (95/95) 0% (0/95) 44% (74/169)