Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 60258

Sist oppdatert: 2014-12-03 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 130 L (2013-2014), Innst. 56 L (2014-2015), Lovvedtak 11 (2014-2015)

Beskrivelse: Endringer i foretaksregisterloven (gjennomføring av direktiv 2012/17/EU om sammenkopling av sentrale registre, handelsregistre og foretaksregistre)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5244 4. des 2014 Innstillingens tilråding Ja 100% (106/106) 0% (0/106) 37% (63/169)
5245 4. des 2014 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (106/106) 0% (0/106) 37% (63/169)