Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 60256

Sist oppdatert: 2014-12-09 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Familie- og kulturkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 123 L (2013-2014), Innst. 65 L (2014-2015), Lovvedtak 16 (2014-2015)

Beskrivelse: Lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv.

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5349 10. des 2014 Innstillingens tilråding Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)
5350 10. des 2014 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)