Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 60254

Sist oppdatert: 2015-03-25 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 125 L (2013-2014), Innst. 165 L (2014-2015), Lovvedtak 57 (2014-2015)

Beskrivelse: Lov om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5733 26. mar 2015 Forslag nr. 1 på vegne av KrF og SV. Nei 13% (13/104) 88% (91/104) 38% (65/169)
5734 26. mar 2015 Det voteres alternativt mellom innstillingen § 13-9 (2) og forslag nr. 2 fra V Ja 96% (102/106) 4% (4/106) 37% (63/169)
5735 26. mar 2015 Det voteres alternativt mellom innstillingen § 13-9 (2) og forslag nr. 2 fra V Nei 4% (4/106) 96% (102/106) 37% (63/169)
5736 26. mar 2015 Innstillingens tilråding, unntatt § 13-9 (2) Ja 100% (106/106) 0% (0/106) 37% (63/169)
5737 26. mar 2015 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (106/106) 0% (0/106) 37% (63/169)