Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 60253

Sist oppdatert: 2014-11-12 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Familie- og kulturkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 128 L (2013-2014), Innst. 30 L (2014-2015), Lovvedtak 2 (2014-2015)

Beskrivelse: Endringer i lov om merking av forbruksvarer mv. (forbrukermerkeloven)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5143 13. nov 2014 Komiteens tilråding. Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)
5144 13. nov 2014 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)